Veelgestelde vragen


Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over het Noordzeeoverleg. Heeft u een andere vraag, neem dan contact op via het contactformulier.

In het Noordzeeakkoord hebben natuurorganisaties, visserij, energiesector en rijksoverheid afspraken gemaakt over de toekomst van de Noordzee. In 2019 heeft het Noordzeeoverleg onder voorzitterschap van onafhankelijk voorzitter Jacques Wallage gezamenlijk de feiten verkend. Zowel de vertegenwoordigende departementen als de stakeholders hebben daar actief aan bijgedragen. Daarbij bleken niet alleen fundamentele verschillen in opvattingen en belangen, maar er ontstond ook begrip voor elkaars standpunten. Geleidelijk groeide een gezamenlijke visie en het besef dat partijen elkaar kunnen versterken. Begin februari 2020 hebben de partijen overeenstemming bereikt over een Onderhandelaarsakkoord. In juni 2020 is het Noordzeeakkoord vastgesteld. Nu het Akkoord groen licht heeft van de Kamer begeleidt onafhankelijk OFL-voorzitter Sybilla Dekker het Noordzeeoverleg verder in de uitvoering van het Akkoord.

Er zijn drie opgaven die allemaal ruimte vragen op de Noordzee: duurzame energiewinning, voedselvoorziening (waaronder visserij) en natuurbescherming en -herstel. Als gevolg van het Akkoord van Parijs en het nationale klimaatakkoord neemt het aantal windparken op zee sterk toe. Dat kan ten koste gaan van de ruimte voor voedselvoorziening/visserij en natuurbescherming en -herstel. Soms kan het samengaan en kunnen de opgaven elkaar versterken, maar veelal lijken keuzes noodzakelijk. Talloze organisaties in de samenleving voelen zich intensief betrokken bij de zee. Deze stakeholders hebben de rijksoverheid verzocht gezamenlijk een Noordzeeakkoord te sluiten. De minister van Infrastructuur en Waterstaat draagt coördinerende verantwoordelijkheid voor de Noordzee.

De partijen die aan tafel zaten om het Akkoord tot stand te brengen, zijn: Greenpeace, Tennet, NWEA, Visned, Nederlandse Vissersbond, Havenbedrijf Rotterdam voor de Branche Organisatie van Zeehavens, EBN, WNF, Vogelbescherming Nederland, NOGEPA, Natuur en Milieu, Stichting De Noordzee en de ministeries van EZK, LNV en IenW.

Deelnemers van het Noordzeeoverleg zijn vertegenwoordigers van de rijksoverheid (IenW, LNV en EZK), de energiesector, de groene NGO’s, de maritieme sector en de visserij. Bekijk hier het volledige overzicht.

Het Noordzeeakkoord legt de uitgangspunten voor het Noordzeebeleid vast voor de komende tien jaar, dus tot 2030.

De afspraken uit het Noordzeeakkoord vormen de basis voor Noordzeebeleid van het Rijk. Het Noordzeeoverleg heeft daartoe een structurele inbedding gekregen in het proces van beleidsvorming. De wettelijke status van het Noordzeeoverleg is vastgelegd in een ministerieel besluit. Meer informatie over beleidsprogramma's die direct verband hebben met het Noordzeeakkoord vindt u bij Aanverwante beleidsprogramma's. 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.