NZO past begrenzing Borkumse stenen aan

23-12-2021
2246 keer bekeken

Het NZO heeft op 22 december 2021 geconcludeerd dat de door de visserijsector voorgestelde nieuwe begrenzing van de Borkumse Stenen voldoet aan de bepalingen van het Noordzeeakkoord (NZA).

De nieuwe begrenzing komt beter tegemoet aan de visserijbelangen en betekent ook een ecologische verbeterslag vergeleken met het gebied zoals ingetekend in bijlage 7 bij het NZA.

Belang visserijsector

Bij de totstandkoming van het NZA in 2020 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een gesprek met de visserijsector toegezegd dat de begrenzing van de Borkumse Stenen zou worden aangepast in overleg tussen alle NZO-leden, waaronder de vertegenwoordiging van de visserij. Dit om tegemoet te komen aan de belangen van de NZO-leden en die van de visserij in het bijzonder. Vanwege het daarna ontbreken van de visserijsector in het NZO kon het overleg over de Borkumse Stenen lange tijd niet worden gevoerd. Omdat een deel van de visserijsector sinds kort weer deelneemt aan het NZO, kon een voorstel voor aanpassing van de begrenzing ter bespreking aan het NZO van 22 december 2021 worden voorgelegd.

Afspraak in Noordzeeakkoord

In het Noordzeeakkoord is in de afspraken over visserij in natuurgebieden op zee ten aanzien van de Borkumse Stenen in paragraaf 4.40 afgesproken:

“Voor de volgende gebieden worden de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen genomen zodat deze uiterlijk in 2022 effectief zijn.

  • Vergroting van de vrijwaring van bodemberoerende visserij van de Borkumse Stenen (+558 vierkante kilometer).”

De Borkumse Stenen zijn in bijlage 7 bij het NZA op de kaart aangegeven.

De oorspronkelijke kaart uit bijlage 7 van het Noordzeeakkoord.
Oorspronkelijke kaart uit bijlage 7 NZA

Nieuwe definiëring Borkumse Stenen

Uitkomst van het NZO-overleg op 22 december 2021 is een begrenzing zoals ingetekend in de tweede tekening en waarin de Borkumse Stenen naar het westen zijn uitgebreid. De zuidelijke begrenzing is naar het noorden verschoven.

Deze nieuwe tekening geeft de nieuwe begrenzing aan van de Borkumse Stenen in het NZA. Hieronder treft u eveneens de coördinaten aan.

De nieuwe tekening met de nieuwe begrenzing van de Borkumse Stenen.
Nieuwe situatie: Het blauw omlijnde gebied vervalt. Het groen omlijnde gebied wordt toegevoegd.

Coördinaten in WGS-84 en RD

Lat Lon X Y
53 44.6633 6 20.0807 217516 640264
53 45.0051 6 19.8900 217298 640896
53 48.8383 6 15.7750 212686 647949
53 55.3041 6 10.3033 206548 659875
54 0.0001 6 6.3093 202087 668542
54 0.0001 6 0.0000 195190 668478
53 50.0001 6 0.0000 195349 649925
53 50.0001 5 58.0000 193154 649907
53 39.9156 5 58.0000 193305 631199
53 39.9156 6 9.1715 205613 631314
53 38.1756 6 16.5993 213837 628180
53 38.1746 6 19.0214 216507 628212
53 39.2169 6 23.0933 220969 630206

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen